Översyn och förbättring av kollektivtrafiknätet

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Genomför en översyn och förbättring av kollektivtrafiknätet för att bidra till bättre och effektivare arbetspendling.

Tidplan: 2021-2022

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Emma Olsson, projektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen. emma.olsson@alingsas.se, 0322-61 62 49.

Resultat: Översyn av hela Alingsås kollektivtrafiknät genomförs av Västtrafik år 2025 och en förstudie genomförs under 2022 där Alingsås har deltagit. En rapport förväntas vara färdigställd efter årsskiftet 2022/23. Utöver det sker ett löpande arbete hos kommunen och Västtrafik för att kontinuerligt utveckla kollektivtrafiken.

Alingsås kommun