1 Driftstörningar

Jobba aktivt för att Alingsås ska få den trafik som behövs

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Ett fungerande trafikläge som bidrar till bättre arbetspendling, t.ex. med kollektivtrafik mellan Alingsås och Göteborg samt Alingsås centrum och Bjärke.

Tidplan: löpande

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Emma Olsson, projektledare trafik- och planeringsenheten, emma.olsson@alingsas.se, 0322-61 62 49

Alingsås kommun