Välkomstbrev till nystartade företag

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Skicka månadsvisa välkomstbrev till nyregistrerade företag

Tidplan: löpande

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Christina Falk, kommunledningssekreterare

Christina Falk

NULL

Kommunledningssekreterare, Kommunledningskontoret