Tydlig och genomarbetad information på alingsas.se

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: aktivt arbeta med att informationen på alingsas.se ska vara tydlig och genomarbetad

Tidplan: löpande

Ansvar: Kommunikationsenheten, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: övriga förvaltningar

Kontaktperson: Niklas Ehnfors, kommunikationschef

Niklas Ehnfors

NULL

Kommunikationschef, Kommunikationsenheten