Plan för näringslivskommunikation

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Utveckla en plan för näringslivskommunikation

Tidplan: 2021

Ansvar: Kommunikationsenheten, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Tillväxtavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg och Niklas Ehnfors, kommunikationschef

Niklas Ehnfors

NULL

Kommunikationschef, Kommunikationsenheten