Nyhetsbrev till näringslivet

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Nyhetsbrev riktat till näringslivet med information om kommunens verksamhet som rör företagande

Tidplan: löpande, ca. 6 ggr/år

Ansvarig: Kommunikationsenheten och Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: övriga förvaltningar, näringslivsrådet

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun