Delaktighet kring Näringslivsstrategiska programmet

Texten uppdaterad 2022-01-13

Beskrivning: Bidra till delaktighet inom den kommunala organisationen genom att finna formerna för att löpande följa upp aktiviteterna i det näringslivsstrategiska programmet.

Tidplan: 2021

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: övriga förvaltningar

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun