Intensifiera samverkan med externa aktörer

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Stärka samverkan med t.ex. Nyföretagarcentrum och företagsföreningar för att främja nyföretagande och utveckling av små och medelstora företag.

Tidplan: löpande

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Nyföretagarcentrum, lokala företagsföreningar

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsenheten

Resultat:

  • Studieresa till Yesbox genomfördes i samverkan med Nyföretagarcentrum Alingsås, Lerum och Partille, samt Lerum och Partille kommun. (våren 2022)
  • Starta eget-workshops genomförda i samverkan med Nyföretagarcentrum Alingsås (hösten 2022).
  • Dialogmöte kommunledning-Nyföretagarcentrum (hösten 2022).
  • Alingsås kommun representerad i Nyföretagarcentrums styrelsearbete (löpande)
  • ARUBA-workshop genomförd i syfte att stödja små- och medelstora företag. (våren 2022)

Alingsås kommun