Intensifiera företagsbesök av näringslivsenheten

Texten uppdaterad 2023-05-03

Beskrivning: För förstärkt dialog och förståelse mellan kommun och företag

Tidplan: 2022

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: förvaltningschef/tjänstepersoner från berörda förvaltningar

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten