1 Driftstörningar

Inspirationsdag för nyföretagande

Texten uppdaterad 2022-05-31

Beskrivning: Inspirationsdag med studieresa till Yesbox i Göteborg

Tidplan: genomfördes våren 2022

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Nyföretagarcentrum Alingsås, Lerums kommun, Partille kommun, Yesbox

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun