Förnya företagsbesök med politiken

Texten uppdaterad 2022-03-31

Beskrivning: Återuppta företagsbesök för politiker i syfte att främja dialog och förståelse mellan kommun och företag

Tidplan: 2022

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: politiker, förvaltningschef/tjänstepersoner från berörda förvaltningar

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun