Dialogmöten, företagarföreningar

Texten uppdaterad 2022-03-29

Beskrivning: Dialogmöten mellan kommunledningen och lokala företagarföreningar för att stärka dialog och skapa samsyn mellan näringsliv och kommun

Tidplan: löpande, ca 4 ggr/år

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun