Lån av Chromebook

Studerar du på Vuxenutbildningen Campus Alingsås kan du från och med 12 augusti 2019 få låna en Chromebook under din studietid. Verktyget är till låns och ska vara ett arbetsredskap i skolarbetet.

En överenskommelse kommer att tecknas mellan dig och Alingsås kommun som reglerar villkoren och verktyget kan hämtas efter att denna är tecknad.

Vilka får låna en Chromebook?

Inskrivna elever på grundläggande och gymnasial nivå hos Vuxenutbildningen Campus Alingsås. 

Inskrivna elever på svenska för invandrare (sfi) lånar en Chromebook genom sin lärare. 

Intresseanmälan för lån av Chromebook

Fyll i intresseanmälan om du är intresserad av att låna ett verktyg genom oss. Du fyller i namn, personnummer, e-post och vilket datum du börjar studera. Efter detta får du information om du får låna och när du kan hämta din Chromebook. 

Uthämtning av Chromebook

Information om dagar och tider för uthämtning kommer att publiceras på Arena för lärande. Inloggning hit får du samma dag du börjar studera.

Du ska ha läst igenom överenskommelsen innan du hämtar din Chromebook. Ett utskrivet dokument är förberett för dig att underteckna när du kommer.

Överenskommelse (finns som pdf bifogad på sidan)

Genom denna överenskommelse ges eleven rätt att låna Alingsås kommuns Chromebook enligt nedan givna förutsättningar.

1. Låneperiod

Överenskommelsen gäller från och med att eleven lånar Chromebook, fram till dess att eleven avslutar sina studier, Chromebook byts ut på grund av leasingavtal eller ersätts med annat verktyg. På begäran från Alingsås kommun skall Chromebook, omedelbart återlämnas till kommunen.

Slutar eleven sina studier ska Chromebook omedelbart lämnas tillbaka.

2. Användning av Chromebook

Chromebook är ett av Alingsås kommun tillhandahållet arbetsredskap och är avsedd att användas i samband med elevens studier.

Chromebook får inte lånas ut, eller på annat vis överlåtas eller användas av annan än den elev som skrivit under denna överenskommelse.

Alingsås kommun har nolltoleranspolicy mot diskriminering, vilket innebär att Chromebook inte får användas på ett sätt som kan uppfattas kränkande eller stötande. Chromebook får inte användas för att på otillbörligt eller oetiskt sätt ta del av, sprida, förvara eller förmedla information
- i strid mot gällande lagstiftning, till exempel hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott.
- som är personligt kränkande eller stötande
- som, utan koppling till elevens studier, är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda
- som är pornografiskt material

Skolan har även rätt att kontrollera webbläsarhistorik, innehåll och vid behov uppdatera och ominstallera Chromebook.

3. Hantering och förvaring

Eleven är skyldig att under låneperioden vara aktsam vid hantering, användning och förvaring. Chromebook är stöldbegärlig och får därför aldrig lämnas utan uppsikt eller hanteras ovarsamt.

Vid förflyttning ska Chromebook alltid förvaras i avsett fodral.

Eleven ska hantera och använda Chromebook med tillbehör så att dessa, med undantag från normalt slitage, ska anses vara i fullgott skick då de återlämnas.
Förvara/hantera aldrig vätska i närheten av Chromebook.

4. Garanti och försäkring – “Om olyckan är framme”

För både garanti och försäkring gäller att punkt 3 har följts.

Chromebook omfattas av en hårdvaru- och mjukvarugaranti från leverantören och omfattar hela låneperioden.

Vid en incident/händelse där elev varit aktsam finns en försäkring som täcker eventuella skador och dess kostnader. Vid skadegörelse eller oaktsamhet i hanteringen av Chromebook kan eleven bli ersättningsskyldig.

Vid en förlust av Chromebook krävs att en polisanmälan görs av elev. Observera att försäkringens stöldvillkor endast gäller då verktyg stjäls från ett låst utrymme.

5. Skada eller fel

Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på Chromebook och inte heller märka det enligt eget tycke.

Eleven är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan.

6. Om överenskommelsen inte följs

Om eleven inte följer överenskommelsen avgör rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det enskilda fallet. Om det finns anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan.

E-tjänst