Pojke som simmar efter boll

Välkommen till Alingsås underbara badplatser

Det finns gott om vackra sjöar i och runt Alingsås. Badbryggor finns på åtta badplatser och flera har tillgång till toalett.

Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning ansvarar för badplatserna

Vi ansvar för badbryggor, livräddningsutrustning samt vissa toaletter och sopmajor på kommunens badplatser. Förutom badplatserna till vänster så finns även nedanstående badplatser i sjön Gerdsken:

  • Gerdsken, Ängabobadet (med brygga)
  • Gerdsken, Sandbadet (ej brygga)
  • Gerdsken, Tarzanbadet (med brygga) 

Säkerhet

Inför varje säsong kontrolleras området kring badbryggorna av dykare, som bl a söker av botten. Vår personal kontrollerar också varje vecka under badsäsongen att bryggorna är hela.

Livräddningsutrustning

Det finns livräddningsutrustningar utplacerade på ca 50 platser kring vattendragen runt om i kommunen. 

Badvattenprover

Under sommarmånaderna kontrolleras badvattnet regelbundet av Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen. Prov tas på 9 badplatser vid 4 tillfällen. Proven skickas för analys. Därefter läggs resultaten ut på havochvatten.se/badplatser.

Badvattenproverna är stickprov som tas regelbundet. Vattenkvalitén kan förändras mellan provtagningarna. Försämringar kan orsakas exempelvis av hög temperatur under längre tid, stora nederbördsmängder, fågelansamlingar eller stort antal badande. Bra vattenkvalité vid provtagningstillfällena är således inte någon garanti att badvattnet alltid är tjänligt.

Hundar ska hållas kopplade vid badplatser

Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun skall hundar hållas kopplade inom iordningställda badplatser. Avföring från hund ska plockas upp. Ordnings­föreskrifterna innehåller inte något förbud mot hundar på badplatser. (Sådant förbud fanns till och med 1995 enligt då gällande ordningsstadga, vilket kan förklara en del missuppfattningar.)

I Alingsås kommun anser man att hundar kan vistas på iordningställda badplatser utan att olägenheter ska behöva uppstå. Att hunden är kopplad och dess avföring plockas upp befriar naturligtvis inte hundägaren från att också ta normal hänsyn, exempel­vis att inte låta hunden störa eller skrämma andra besökare vid badplatsen.

Tillhörande information