Västra bodarna skola

I ett vackert beläget samhälle, fem kilometer söder om Alingås, ligger Västra Bodarna skola. I en härlig skogs- och landsbygdsmiljö med sjön Mjörn inom nära räckhåll välkomnas elever i åk F-6.

Texten uppdaterad 2022-12-19

Här finns god kommunikation med både tåg och buss till Alingsås och Göteborg, vilket skapar goda möjligheter att använda flera miljöer i den pedagogiska verksamheten. På enheten finns en förskola för barn 1-5 år, en skola med förskoleklass och skolår 1-6, samt fritidshem.

Utveckling och lärande i fokus

För Västra Bodarna enhet är trygghet en nödvändig grogrund för att barn och elever ska känna lust att lära och genom det ge dem möjligheten att använda sina förmågor och utvecklas mot sin fulla potential. För detta krävs ett gemensamt förhållningssätt med fokus på utveckling och lärande genom kompetensutveckling och ett aktivt värdegrundsarbete.

Varje barn och elev ska ges goda baskunskaper, inflytande över det egna lärandet och en tydlig målinriktad undervisning. Genom fritidshemmets verksamhet byggs en inspirerande miljö som inbjuder till skapande verksamhet och fri lek både ute och inne.

Trivsel och inflytande

Gott samarbete och kommunikation med hemmen är en viktig faktor för både barns och elevers utveckling, trivsel och måluppfyllelse.

På skolan finns väl fungerande klass- och elevråd och vi har även regelbundna matråd tillsammans med matleverantör och personal i matbespisningen.

Fadderbarn

Skolan samarbetar med byn Kartong i södra Gambia, där skolan har fadderbarn.