Stora Mellby skola

Stora Mellby skola är hela byns angelägenhet – föräldrar, elever och personal är måna om sin skola. Miljön är lugn och trivsam.

Texten uppdaterad 2023-01-30

En positiv anda

Stora Mellby skola utmärks av en god och positiv anda med gemensamma raster, där elever leker med varandra över åldersgränserna. Elever, föräldrar och personal samverkar i hög grad och skapar därmed förutsättningar för en bra verksamhet.

St Mellby skola sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare. Skolan skapar delaktighet som präglas av att tillsammans se möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande som eftersträvas. Skolan bygger på en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro.