Sollebrunns skola

Sollebrunns skola mitt i historiska och vackra Bjärkebygden är en del av ortens kulturcentrum.

Texten uppdaterad 2022-11-24

Sollebrunns skola ligger ca 2,5 mil norr om Alingsås, mitt i Sollebrunns samhälle, som är centrum i Bjärkebygden.

Skolan är kommunens enda F-9 skola och är en del av ortens kulturcentrum med bibliotek, fritidsgård, idrottsplats och idrottshallar. Skolan arbetar i ett nära samarbete med ortens näringsliv, föreningar och kyrkor.

Ger alla chans att nå sin fulla potential

Skolans ambition är att alla skall känna ”Lust att lära”, samt att ge alla chans att nå sin fulla potential. Att se allas styrkor, ta till vara och utveckla individens förmågor samt ge lagom utmaningar är viktigt för Sollebrunns skola.

När eleverna lämnar Sollebrunns skola ska de ha goda kunskaper, ett rikt språk och hög social kompetens.