Östlyckeskolan

Östlyckeskolan – ett stenkast från centrum – är en väletablerad högstadieskola. Sedan 1960-talet har Östlyckeskolan utgjort navet i stadsdelen Östlyckan – omgärdad av basket-, fotbollsplaner och en fin skejtpark.

Texten uppdaterad 2023-09-18

Östlyckeskolan skolbyggnad exteriör.

Skolans lokaler

I de stora och öppna gemensamma utrymmena finns rast- och fritidspersonal som erbjuder flera roliga aktiviteter på rasterna. Elevcaféet ligger i anslutning till korridoren och där finns möjlighet att köpa frukost och mellanmål. Östlyckeskolan har en välutrustad musiksal som angränsar till skolans aula med scen och ljus- och ljudanläggning. På skolan finns också en stor idrottshall samt två mindre hallar.

Trygghet och måluppfyllelse

Elevers trygghet och trivsel är en förutsättning för att de ska tillgodogöra sig kunskap. På Östlyckeskolan arbetar vi ständigt med att främja lust att lära och verkar för en god studiero. Vi skapar trygghet för eleverna då skolan genomsyras av ett respektfullt bemötande elever och personal emellan.

Vi har gemensamma värderingar samt tydliga rutiner för ledarskapet i klassrummet. Detta leder till god närvaro och måluppfyllelse. Skolan har en särskild undervisningsgrupp. Det proffsiga elevhälsoteamet arbetar nära personalen med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. Östlyckeskolan har ett aktivt elevråd med matråd, må-bra-grupp och idrottsförening.  

För all personal på skolan är målet att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och att alla elever ska få positiva minnen från skoltiden.

Östlyckeskolans ledord är trygghet, närvaro och måluppfyllelse