Noltorpsskolan

Noltorpsskolan ligger med närhet till natur och stadskärna mitt i Noltorps området. I närområdet finns såväl sjön Mjörn som Nolhaga park.

Texten uppdaterad 2023-11-13

Noltorpsskolan skolbyggnad exteriör.

I skolans närmiljö finns Nolhaga park, simhall, idrottshall och ishall. Närheten till Mjörn, Säveån och Nolhaga berg ger möjligheter till naturstudier i en omväxlande miljö. På skolgården finns skogspartier, gräsytor, lekplatser och flera fotbollsplaner.

Kreativitet och struktur

Goda strukturer, stabilitet och kreativitet är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Målet är att alla elever ska trivas och känna sig trygga på Noltorpsskolan. Skolan arbetar aktivt för att skapa en god gemenskap över klasser och årskurser.

Faddrar och rastvärdar

Noltorpsskolan arbetar med vänskapsaktiviteter i faddergrupper där yngre och äldre elever träffas och samarbetar. Skolan har ett tillåtande klimat och ett lösningsfokuserat förhållningssätt där elever och pedagogers olika styrkor lyfts. Pedagogerna har fokus på utveckling och lärande. På rasterna finns det rastvärdar som stöttar alla elever och ser till att det råder en god kamratskap ute på skolgården.

Jobbar hälsofrämjande

Barn- och Elevhälsans professioner som består av rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, psykolog och kurator träffas regelbundet för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på
organisations- grupp- och individnivå. Noltorpsskolan är stolt över det goda arbete som pedagogerna gör varje dag för eleverna.