Nolbyskolan

Nolbyskolan är en F-6 skola med närhet till skog och mark, men även till stadsmiljö. Det utnyttjas i undervisningen, för att anknyta olika ämnen till närmiljön.

Texten uppdaterad 2024-01-11

Från förskoleklass till och med årskurs sex sker delar av undervisningen i No och So utomhus. Att många arkeologiska sevärdheter finns på nära håll är berikande för So-undervisningen. Närheten till centrala Alingsås ger många tillfällen att studera närsamhället och att delta i det kulturutbud som erbjuds.

Elevernas inflytande, samarbete och ansvar i fokus

Skolan använder bland annat massage och motorik i verksamheten för att skapa en god lärmiljö.

Personalen bedriver ett professionellt arbete med strävan att ge barnen en god lärande miljö under hela dagen.

Nolby skolan vill ge barnen:

  • Ökad självkänsla med respekt för sig själva och andra
  • Lust till fortsatt lärande
  • Goda kunskaper
  • Ansvar och inflytande
  • God förmåga att samarbeta