Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Magra skola

Magra skola är hela byns angelägenhet – föräldrar, elever och personal är måna om sin skola. Miljön är lugn och trivsam.

Texten uppdaterad 2020-05-19

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Magra skola är hela byns angelägenhet – föräldrar, elever och personal är måna om sin skola. Miljön är lugn och trivsam. Magra skola utmärks av en god och positiv anda. Det här är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Elever, föräldrar och personal samverkar i hög grad och skapar därmed förutsättningar för en bra verksamhet.

  • Skolan sätter lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare.
  • Skolan skapar delaktighet som präglas av att tillsamman se möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande man vill uppnå.
  • Skolan bygger en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro.