Lendahlsskolan

Lendahlsskolan är en centralt belägen F-6 skola i stadskärnan. I närheten finns Biblioteket, Kulturhuset och samlingslokalen Palladium.

Texten uppdaterad 2023-11-03

Lendahlsskolan skolbyggnad exteriör.

Inom gångavstånd finns Nolhagaparken med dess frilufts- och idrottsanläggningar, samt sjön Gerdsken. Detta ger goda förutsättningar för ett aktivt och varierat arbetssätt inom många av skolans ämnen.

Central skola med musikprofil

Lendahlsskolan har under flera år haft en musikprofil. Detta innebär en ökad satsning på musik, bland annat genom ett samarbete med kulturskolan.

Lendahlsskolan är en plats där barn och vuxna ska känna trygghet, arbetsglädje och framtidstro.

På Lendahlsskolan utformas verksamheten så att den på bästa sätt medverkar till att eleverna lämnar skolan med hög kunskapsnivå, ett rikt språk, god självkänsla och hög social kompetens. Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan personal, elever och föräldrar, och utgår från ungdomars behov av kunskap och utveckling.