Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Långareds skola

Långaredsskola ligger i en vacker byggd och skolan erbjuder en lugn och trygg lärmiljö med närhet till naturen.

Texten uppdaterad 2020-05-19

Långareds skola ligger ca 17 km norr om Alingsås tätort. Skolan är en F- 6 skola. Bygden runt skolan präglas av vacker natur med småskaligt jord- och skogsbruk. Ett rikt föreningsliv inom hembygd, kyrka och idrott engagerar bygdens folk.

Friskvårdsdag

Två till tre gånger per termin anordnas en Friskvårdsdag i åldersblandade grupper.

Långareds skola erbjuder:

  • En liten enhet med lugn och trygg miljö för lärandet
  • Engagerad och utbildad personal
  • En skola med stor idrottshall – Albert Hall
  • Stimulerande utemiljö och närhet till skog och sjö