Långareds skola

Långaredsskola ligger i en vacker bygd och skolan erbjuder en lugn och trygg lärmiljö med närhet till naturen.

Texten uppdaterad 2024-06-07

Långareds skola ligger ca 17 km norr om Alingsås tätort. Skolan är en F- 6 skola. Bygden runt skolan präglas av vacker natur med småskaligt jord- och skogsbruk. Ett rikt föreningsliv inom hembygd, kyrka och idrott engagerar bygdens folk.

Friskvårdsdag

Två till tre gånger per termin anordnas en Friskvårdsdag i åldersblandade grupper.

Långareds skola erbjuder:

  • En liten enhet med lugn och trygg miljö för lärandet
  • Engagerad och utbildad personal
  • En skola med stor idrottshall – Albert Hall
  • Stimulerande utemiljö och närhet till skog och sjö