Ingaredsskolan

Ingaredsskolan ligger vid Sävelångens strand med natur och härlig miljö inpå knutarna. Den stora skolgården ger många möjligheter till lek och utveckling och skolan har även nära till skogen.

Texten uppdaterad 2024-06-07

En bild på skolan.

Eleven utvecklas efter egna förutsättningar

Grundläggande för all verksamhet är att arbetar med att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elevers rätt till kunskapsutveckling. Eleverna ska kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter efter egna förutsättningar och behov. Genom en tillgänglig lärmiljö både på skola och fritidshem stimuleras elevernas motivation och inre drivkraft. Skolan strävar efter att skapa en obruten kunskapskedja för alla barn, genom ett nära samarbete mellan skola och fritidshem.

Goda relationer och fadderverksamhet

Stor vikt läggs vid att utveckla goda relationer bland eleverna och mellan elever och personal och öka elevernas trygghet och gemenskap. Bland annat finns en fadderverksamhet där elever från olika årskurser gör aktiviteter tillsammans. Skolan genomför även trygghetsenkäter med alla elever varje termin för att säkra att de känner sig trygga på Ingaredsskolan.

Elevinflytande

Ett aktivt arbete bedrivs med elevinflytande och elevansvar och har klassråd, elevråd, matråd och fritidsråd där elever från F-6 medverkar. Genom att öka elevernas inflytande över sin dag stimulerar det till nyfikenhet, kreativitet och engagemang.

Kulturupplevelser

Ett av målen på Ingaredsskolan är att ge eleverna kulturupplevelser av olika slag, ett uttryck för detta engagemang är skolans långa samarbete med en systerskola i Gambia som vi har löpande kontakt med under året.