Hemsjö skola

Hemsjö skola är en skola på landsbygden, vackert belägen på en höjd cirka 12 kilometer söder om Alingsås.

Texten uppdaterad 2023-04-13

Skolan består av flera byggnader som ligger nära varandra, invid kyrkan. Skolan är byggd 1938, men nyligen renoverad och en nybyggd del är uppbyggd där även förskolan är en del, så lokalerna är en blandning av gammalt och nytt.

Elever och personal känner varandra

Hemsjö har den lilla enhetens alla fördelar med snabba, korta beslutsvägar och tryggheten som bland annat innebär att alla barn och all personal känner varandra väl.

Skolans målsättning är att alla skall lära känna varandra – såväl elever som personal och därigenom känna en trygghet överallt och med alla på skolan. Varierande arbetsformer används i skolan och på fritids: ute, inne, dator, böcker, bygga, rita, skissa, enskilt, liten grupp, stor grupp.

Utgår från eleverna

Planeringarna ska alltid utgå från och följa barnens förförståelse. Personalen tar också tillvara barnens frågor och spinner vidare på dem. För att ge eleverna en utmaning / problem som känns relevant för dem och att det gärna ska finnas en mottagare.

Eleverna ges chans att påverka planeringen inför ett nytt arbetsområde, vilka arbetsformer som ska använda och hur de ska visa sitt kunnande. Eleverna ska ges kontinuerlig feedback under arbetets gång och efter avslutat arbete. Det kan vara av läraren eller av kamrat. Arbetet i skolan och på fritids ska stimulera barnens fantasi, skapande och ge en inre drivkraft och motivation.

På fritids tas barnens idéer till vara, både i stunden och på de gemensamma samlingarna. Barnen ges möjlighet att omsätta sina idéer till handling genom att ta fram material och utmana sina tankar.