Gustav Adolfskolan

Gustav Adolfsskolan är en liten skola med stor verksamhet i åk 7-9. Den vackra byggnaden från 1901 ligger väldigt centralt och har ett rimligt gångavstånd från buss- och tågstation.

Texten uppdaterad 2023-09-18

Stor orange tegelbyggnad.

Utöver den stora tegelbyggnaden finns ytterligare två byggnader med lektionssalar, matsal och administration.

Elevhälsoteam på skolan

Skolan rymmer ett fullständigt elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska. Tillsammans med studiepedagoger och rektor tar vi ett samlat grepp om skolans elever och värnar deras välmående.

Elevernas driv i centrum

I Alingsås kommuns höstadieskolor har varje elev ett personligt digitalt verktyg. Arbetet med dessa utvecklas ständigt för att hålla takt med samhällsutvecklingen. Gustav Adolfsskolans personal arbetar utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens vision “Lust att lära”, vilket innebär att elevens egna driv och vilja att utvecklas står i fokus.

Skolan arbetar styrkebaserat för att fokusera på det som fungerar och stärka elevernas självförtroende och vilja att lyckas. Parallellt utvecklas ständigt arbetet med anpassningar och särskilt stöd för att varje elev ska få goda möjligheter utifrån sina förutsättningar. Skolan har en särskild undervisningsgrupp som komplement till ordinarie undervisning.