1 Driftstörningar

Ängaboskolan

Ängaboskolan är en F-6 skola där elevernas lust att lära, trivsel och trygghet står i fokus.

Texten uppdaterad 2024-06-07

Ängaboskolan består av årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6 och tillhörande fritidshem.

Ängaboskolan arbetar med tydlighet och ett positivt förhållningssätt, är lyhörda för barnens nyfikenhet och intressen. Genom ett varierat arbetssätt ges eleverna möjlighet att använda alla sinnen. Flera olika gemensamma aktiviteter för hela skolan bidrar till större engagemang och trygghet.

Hos oss ska alla må bra

Skolan arbetar aktivt med att främja likabehandling.