Trafikplan för Alingsås stad

Syftet med Trafikplan för Alingsås Stad är att underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikplanen ska beskriva hur trafiknäten i staden bör utformas för att bättre klara sina respektive uppgifter. Den ska utgöra underlag för att kunna ta beslut i specifika trafikfrågor för att skapa en attraktiv, trygg, säker och hälsosam miljö i Alingsås. Trafikplanens ska ligga till grund för kommunens åtgärdsplaneringen. Trafikplanens principer ska också beaktas i planarbete.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen