1 Driftstörningar

Ledningskollen

Ska du gräva? Det finns alltid en risk för kablar eller rör i marken där du tänker gräva, borra, spetta eller göra andra liknande markarbeten.

Om du är i behov av utsättning inom ett projektområde kan du enkelt gå in på www.ledningskollen.se för att skapa ett ärende och få information om var olika ledningsägares ledningar finns placerade i marken och planera din grävning utefter det. Antingen genom att välja ”Projektering” för kartunderlag i valfritt filformat eller ”Ledningsanvisning” för färgmarkeringar på plats.

Ledningskollen är ett gemensamt verktyg för de som äger olika ledningsnät och för de privatpersoner, företag, kommuner eller myndigheter som skall planera eller utföra markarbeten.

Interna genvägar

Ledningskollen

Alingsås kommun