1 Driftstörningar

Ta fram en markpolicy för Alingsås kommun

Texten uppdaterad 2021-12-21

Beskrivning: För att säkerställa ett långsiktigt markinnehav som kan tillgodose framtida behov av mark för bl.a. verksamheter.

Tidplan: 2021-2022

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson, samordnare/exploateringsingenjör

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten