1 Driftstörningar

Vidareutveckla samverkan kring Alingsås attraktivitet

Texten uppdaterad 2022-03-28

Beskrivning: Bidra till tydligare processer kring samverkan internt i kommunen, mellan kommun och externa aktörer samt att fler näringsverksamheter stärker stadens attraktivitet och varumärke:

  • Genomförande av Näringslivsforum med fokus på attraktionskraft.
  • Tillskapande av grupp för attraktionskraft för löpande arbete och samordning.

Tidplan: 2022

Ansvar: Kommunledningskontoret, Kultur och utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret

Samarbetspartners: näringsliv och föreningsliv

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun