Utveckla Stora torget

Texten uppdaterad 2024-01-09

Beskrivning: Möjliggöra att Stora torget blir en mer attraktiv mötesplats och en vacker, välanvänd och insäljande plats för alingsåsare såväl som besökare.

Tidplan: 2024 – 2025

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunledningskontoret och Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Samarbetspartners: näringsliv, föreningsliv, övriga förvaltningar

Kontaktperson: Kristine Bayard, planarkitekt

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten