Utveckla torgen i Ingared och Sollebrunn

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Attraktiva centrum i kommunens mindre orter.

Tidplan: 2027

Ansvar: Samhällsbyggnadskontoret

Samarbetspartners: näringsliv, föreningsliv

Kontaktperson: Karolina Alvaker, landskapsarkitekt. karolina.alvaker@alingsas.se, 0322-61 60 84

Alingsås kommun