Utveckla stadskärnegruppen

Texten uppdaterad 2022-03-29

Beskrivning: Stadskärnegruppen har fungerat som en samordningsgrupp för arbetet kring stadskärnan och består av representanter från b.la. Fastighetsägarna, Alingsås handel och Alingsås kommun. Under 2022 har vi förtydligat gruppens inriktning till en grupp för attraktionskraft, samt breddat den med fler representanter med övergripande fokus att samverka kring stadskärnans utveckling.

Tidplan: 2021-2022

Ansvar: Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Kultur och utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsägarna Alingsås, Alingsås handel

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun