Utveckla Plantaget

Texten uppdaterad 2024-01-09

Beskrivning: Rutnätsstadens närmsta stora historiska park ska bli mer använd, genom att utveckla platser i parken och andra platsbildningar.

Tidplan: 2022-2024

Ansvar: Park och natur, Samhällsbyggnadskontoret

Samarbetspartners: övriga förvaltningar, näringsliv, föreningsliv

Kontaktperson: Matilda Hellman, landskapsarkitekt, matilda.hellman@alingsas.se, 0322-61 63 94

Alingsås kommun