Utveckla Nolhaga park, slott och trädgårdar

Texten uppdaterad 2024-01-09

Beskrivning: Stärk Nolhaga som en självklar destination för alingsåsare och besökare. Ett projektförslag har tagits fram där parkens kulturhistoria och naturvärden återspeglas i den nya utvecklingen. Delprojekt skall genomföras under en tioårsperiod för att lyfta parkens olika delar.

Tidplan: 2023-2028

Ansvar: Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samarbetspartners: övriga förvaltningar

Kontaktperson: Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare och Åsa Zacharoff, fastighetsutvecklare.

Petra Wernersson

NULL

Landskapsarkitekt, Trafik- och parkenheten

Åsa Zacharoff

NULL

Fastighetsansvarig, Kommunledningskontoret