1 Driftstörningar

Utveckla en grönstrategi

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Grönstrategin eller grönplan innehåller mål och strategier för hur kommunen förblir och utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter. Den diskuterar bl.a. ut skyddsvärda naturområden och tillgängligheten till gröna kvalitativa miljöer för invånarna. Grönstrategin tas fram efter att Alingsås stadsplan för att detta arbete till viss del innehåller gröna strategier.

Tidplan: 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Parkenheten

Kontaktperson: Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare

Petra Wernersson

NULL

Landskapsarkitekt, Trafik- och parkenheten