Sommartorget

Texten uppdaterad 2022-06-08

Beskrivning: Sommartorgets syfte är att skapa plats för människor på Stora torget. Sommartorget är ett återkommande inslag som genomförs under sommarmånaderna.

Tidplan: 2022

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samarbetspartners: övriga förvaltningar, näringsliv

Kontaktperson: Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare

Petra Wernersson

NULL

Landskapsarkitekt, Trafik- och parkenheten