1 Driftstörningar

Regelbundna träffar med föreningslivet

Beskrivning: Kommunen bjuder in till träff fyra gånger per år med start den 22 maj 2024.

Tidplan: 2024 

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Föreningslivet

Kontaktperson: Pär Hellsten

Alingsås kommun