1 Driftstörningar

Ökad kunskap om samarbetsmetoden LEADER

Texten uppdaterad 2023-10-17

Beskrivning: LEADER är en samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet som syftar till att utveckla landsbygden. Alingsås går från och med 2023 in i Leader-området Göta Älv som har tilldelats en budget på 36,7 miljoner kronor, vilka ska fördelas till utvecklingsprojekt i medverkande kommuner under programperioden 2023-2027.

Alingsås kommun ska under året genomföra två inspirationsträffar för att öka kunskapen om LEADER, inspirera till att ansöka om projektmedel och erbjuda aktörer möjligheten att stöta och blöta sia projektidéer med likasinnade.

Syfte: Motivera och inspirera lokala aktörer, föreningar och företag att själva ansöka om projektmedel för att stärka landsbygdsutvecklingen.

Tidplan: 2023

Ansvar: Kultur- och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: via190-gruppen

Kontaktperson: Jenny Almén Linn och Mia Wallander, näringslivsenheten

Mer info: Hem (langsgotaalv.se)

Alingsås kommun