Matsafari längs väg 190

Texten uppdaterad 2022-11-26

Beskrivning: Evenemang för att lyfta fram lokala matproducenter och marknadsföra området längs väg 190.

Tidplan: hösten 2021 och hösten 2022

Ansvar: Enheten för turism och evenemang, Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Tillväxtavdelningen, LAB190

Kontaktperson: Arvid Johansson, turismsamordnare

Mer info: LAB 190 – Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Alingsås kommun