Lyft fram skolan i kommunikationen

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Lyft fram skolan i kommunikationen i samband med att man marknadsför Alingsås som en attraktiv bostads- och etableringsort.

Tidplan: 2021

Ansvar: Kommunikationsenheten, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Barn och Ungdomsförvaltningen, Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kontaktperson: Niklas Ehnfors, kommunikationschef

Niklas Ehnfors

NULL

Kommunikationschef, Kommunikationsenheten