1 Driftstörningar

Kompetensutveckling för besöksnäringsföretag

Texten uppdaterad 2023-05-03

Beskrivning: Erbjuda utbildningstillfälle om digitala närvaro för besöksnäringsaktörer.

Tidplan: hösten 2021.

Ansvar: Enheten för turism och evenemang, kultur och utbildningsförvaltningen och Tillväxtavdelningen, kommunledningskontoret

Samarbetspartner: Turistrådet Västsverige

Alingsås turistinformation

NULL

Alingsås turistinformation, Kultur, turism och evenemang