Genomför områdesträffar i stadskärnan och i Bjärke

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: För förstärkt dialog mellan kommunen och näringslivet och information till aktörer i stadskärnan och i Bjärkeområdet 2-4 gånger per år.

Tidplan: löpande

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Alingsås handel, Bjärkeföretagens förening, LRF, Fastighetsägarna

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun