Förtydliga uppdraget kring LAB190

Texten uppdaterad 2022-05-31

Beskrivning: Det kommunövergripande samarbetet LAB190 har förtydligats inför 2023 där en tydligare direktsamverkan mellan kommunerna ska ske, utan regionalt processledarskap.

Tidplan: 2021-2022

Ansvar: Enheten för turism och evenemang, Kultur och Utbildningsförvaltningen och Näringslivsenheten, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Tillväxtavdelningen, LAB190

Kontaktperson: Arvid Johansson, turismsamordnare och Anna Milsta, näringslivsstrateg

Klicka här för information om LAB190.

Alingsås kommun