1 Driftstörningar

Erbjuda stöd i att söka bidrag och boka lokaler

Beskrivning: Det kommer info i nyhetsbreven, annars kan man alltid ringa eller skicka e-mail för stöd och hjälp.

Syfte:

Tidplan: 2024 

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Föreningslivet

Kontaktperson: Pär Hellsten

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef/tf verksamhetschef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning