1 Driftstörningar

Återskapa museiparken

Texten uppdaterad 2022-11-10

Beskrivning: Parkens gestaltning förädlas för att uppnå ökad trygghet, tillgänglighet och skapa förutsättning för fler kulturella evenemang.

Tidplan: våren 2023

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Karolina Alvaker, park och naturförvaltningen, karolina.alvaker@alingsas.se, 0322-61 60 84

Alingsås kommun