Arbeta med att göra infarterna till Alingsås attraktiva

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Bidrar till att förtydliga Alingsås identitet genom att bland annat försköna platser och att utvärdera frågan om digitala infartsskyltar. Analoga infartsskyltar på plats dec 2023.

Tidplan: 2022-2024

Ansvar: Park- och natur, trafik och planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samarbetspartners: Trafikverket, Kommunikationsenheten

Kontaktperson: Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare

Petra Wernersson

NULL

Stadsträdgårdsmästare, Trafik- och parkenheten