Jubileumsboken

Den goda viljans bygd. Så heter jubileumsboken som författaren Erik Hallberg skrev på uppdrag av Alingsås kommun.

Texten uppdaterad 2020-09-11

Redan i ett tidigt skede inför jubileumsfirandet engagerade Alingsås kommun författaren och historikern Erik Hallberg för att skriva en bok. Resultatet blev en drygt två hundra sidor historisk tillbakablick över hur Alingsås kommun blivit det den är i dag.

Under arbetets gång samtalade Erik Hallberg med många personer och läste mycket för att skapa sig sin egen bild över hur Alingsås utvecklats under de 400 åren. I boken blandar han text och bild från både staden Alingsås och kommunens ytterområden.

En välbesökt bokrelease hölls under våren 2019 i Missionsskyrkan i Alingsås. Efter det var jubileumsboken en naturlig del av det fortsatta firandet fram till den stora jubileumshelgen.

”Den goda viljans bygd” finns fortfarande att köpa på Alingsås turistbyrå och på Akademibokhandeln i centrala Alingsås, Stora torget 2.

Alingsås kommun