1 Driftstörningar

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är studiemotiverad och intresserad av samhällsfrågor. Demokrati, kultur och miljö är några av de områden du möter under dina studier. Språk och matematik är också viktiga delar av utbildningen och du lär dig vikten av ett kritiskt tänkande samt källkritik. Programmet är perfekt för dig som vill bli journalist, lärare, polis eller psykolog.

Texten uppdaterad 2023-11-21

Du får genom dina studier en inblick i hur samhället är uppbyggt och styrs, hur du själv kan påverka och göra skillnad, såväl i din hemkommun som på ett nationellt och globalt plan. Du lär dig även om det mänskliga tänkandet genom att läsa filosofi och psykologi.

Studera språk och matematik

Samhällsvetenskapliga programmet är tillsammans med det Humanistiska programmet de enda utbildningarna där du läser moderna språk under minst två år av dina studier. Språkkunskap är både eftertraktat på arbetsmarknaden och öppnar upp dina möjligheter att studera utomlands. Lägg därtill att du läser Matematik 1b och 2b och du har en högskoleförberedande utbildning med särskild behörighet till universitet och högskola.

Under dina studier får du möta arbetslivet genom studiebesök, speciellt inbjudna föreläsare och studieresor.

Välj mellan tre programinriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammet på Alströmergymnasiet erbjuder inriktningarna Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation samt Beteendevetenskap.

Inriktning samhällsvetenskap

För dig som fördjupa dig ännu mer inom samhällsvetenskap, geografi, historia och religionskunskap. Här utvecklar du bland annat dina kunskaper om samhällsstrukturer, internationella relationer, människors samspel och livsvillkor på individ och samhällsnivå.

Inriktning medier, information och kommunikation

För dig som vill lära dig mer om journalistik och hur medierna påverkar det offentliga samtalet samt människors uppfattning om världen. Du studerar både teoretiskt och praktiskt. Under ditt andra år samarbetar vi mycket med lokala aktörer. 

Inriktning beteendevetenskap

Om du är speciellt intresserad av psykologi, sociologi och ledarskap är detta inriktningen för dig. Du får lära dig om människors samspel och påverkan av varandra som individer och grupper.

Katja Kott Gustavsson

NULL

Programledare samhällsvetenskapsprogrammet, Alströmergymnasiet

Roland Jacobsson

NULL

Programledare samhällsvetenskapsprogrammet, Alströmergymnasiet

Jennie Larsson Häggström

NULL

Rektor sektor 3 (BF, SA, VO, NIU), Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet